Vraag?

FAQ

Hoe verloopt een formele interventie?

Als een werknemer meent psychische schade te ondervinden kan hij hierover spreken met de vertrouwenspersoon en/of preventieadviseur. Lees hier hoe een formele psychosociale interventie verloopt.