Vraag?

FAQ

Hoe gevaarlijk kunnen schoonmaakproducten zijn?

Schoonmaakmiddelen zijn niet zo onschuldig als ze er uitzien… (o.a. omdat ze in vele gevallen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid als ze fout worden gebruikt of als de veiligheidsvoorschriften voor gebruik niet worden gerespecteerd).

 

  • Draag handschoenen om te voorkomen dat schoonmaakproducten in je huid branden of een mondmasker om je luchtwegen te beschermen tegen schadelijke dampen.
  • Lees altijd het etiket.
  • Ken je de gevaarsymbolen
  • Respecteer de aanbevolen dosering.
  • Meng nooit twee producten waarvan je de chemische reactie niet kent.
  • Bel het antigifcentrum bij een ongeval: 070 24 52 45